Avansert – et spareprogram for deg som ønsker høy avkastning

Vårt spareprogram – AVANSERT – passer for deg som:

  • Har noe/god kunnskap om finansielle instrument
  • Har middels eller høy risikoprofil
  • Har lang tidshorisont
  • Kan ha deler av investeringsporteføljen i lite likvide produkt
  • Har et ønske om å ha tilgang til alle finansielle instrument formidlet av Finans Partner
  • Ønsker muligheten for å belåne/gire sine investeringer i perioder

Nedenfor ser du en oversikt over hvilke alternativ du har tilgang til som AVANSERT – kunde hos Finans Partner.

For deg som skal spare langsiktig og ønsker å utnytte markedsvigninger kombinert med belåning for å oppnå høy avkastning.

For deg som ønsker å spare ved å direkteinvestere i næringseiendom langsiktig

For deg som ønsker å investere i bransjefond innen offshore/shipping

For deg som ønsker å oppnå meravkastning utover risikofri rente, men som ikke ønsker å ta nevneverdig risiko.

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK