For deg som ønsker å spare ved å direkteinvestere i næringseiendom langsiktig

Langsiktig direkteinvestering i næringseiendom

Investering i produktet vil gi investor en risikoeksponering i en portefølje av flere  attraktive eiendommer som må antas å bidra til en god risikojustert avkastning.  Markedsinvesteringer har attraktive porteføljeegenskaper da den normalt ikke  følger aksjemarkedets svingninger.

Investering i eiendom kan enten skje ved å tegne seg når nye  emisjoner presenteres i markedet, eller kjøpe andeler i 2.håndsmarkedet. Begge  deler er mulig via Finans Partner.

Andeler i eiendomsfond er normalt lite likvide i  oppbyggingsfasen av fondet. Investorer som investerer i eiendomsfond oppfordres  til å sitte i investeringen frem til alle eiendommer i fondet er realisert.

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK