For deg som skal spare langsiktig og ønsker å utnytte markedsvigninger kombinert med belåning for å oppnå høy avkastning.

For langsiktig sparing kombinert med belåning

Investeringskonto er et alternativ for den risikovillige investor med god kompetanse på aksjemarkedet. Produktet leveres av den danske investeringsbanken Sydbank og består av tre deler:

  1. Egenkapital
  2. Belåning
  3. Investering i underliggende verdipapirer

Egenkapitalen kan bestå av enten enkeltaksjer, aksjefond, kontanter eller obligasjoner godkjent av Sydbank. Fordelen med Investeringskontoen er at du ikke trenger å realisere dine løpende investeringer (og realisere tap eller gevinst) for å putte dem inn i Investeringskontoen. Minimumsinnskudd av egenkapital er kr. 300 000.

Egenkapitalen kan belånes inntil 3 ganger i valgfri valuta. Her anbefales sterkt å starte med minimumsbelåning på 1 ganger egenkapital, slik at man gjør seg kjent med hvordan handelssystem og rapporteringssystem fungerer. Både egenkapital og investeringslån kan investeres i underliggende verdipapirer godkjent av Sydbank.

Investeringslånet kan tas opp i valgfri valuta. Investor må selv ta stilling til om han ønsker valutarisiko eller ikke. Valutarisiko elimineres i det øyeblikk investering i underliggende verdipapirer foretas i samme valuta som investeringslånet er tatt opp i.

Risiko i produktet er høy – i verste fall kan all egenkapital tapes. Samtidig så er avkastningspotensialet i forhold til egenkapital høyt i et stigende marked.

Viktig : Svært god likviditet i et velfungerende handelssystem

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK