For deg som ønsker å oppnå meravkastning utover risikofri rente, men som ikke ønsker å ta nevneverdig risiko.

Langsiktig investering i unoterte aksjeselskaper

Private Equity betegner investeringer i unoterte aksjeselskaper med utviklingspotensial. Det avgjørende for et PE-fond er å investere i selskaper med vekstpotensial samt å legge til rette for vekst, utvikling og lønnsomhet for disse. 


Et PE-fond har en begrenset tidshorisont for sin investering, ofte begrenset til 3-7 år. Dette innebærer at de umiddelbart etter en investering lager en aggressiv plan for maksimering av verdiene i selskapet i løpet av eierperioden. 


Private Equity blir ofte delt inn i kategoriene venture og buy-out. Venture er investeringer i unge bedrifter som er i oppstartsfasen, mens buy-out gjerne innebærer oppkjøp og restrukturering av modne bedrifter. Investering kan enten foregå når nye emisjoner tilrettelegges i markedet, eller ved å kjøpe andeler i 2. håndsmarkedet. Begge deler kan gjøres via Finans Partner.

Investering i Private Equity-fond innebærer høy risiko og forventet høy avkastning. Investor bør påregne å sitte i sin investering frem til terminering av fondet.

(Anbefalt sparetid: frem til terminering av fondet).

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK