Basis – et spareprogram for deg som ønsker trygghet

Vårt spareprogram – BASIS – passer for deg som:

  • Har liten eller ingen kunnskap om finansielle instrument.
  • Har lav eller middels risikoprofil. 
  • Har et ønske om full tilgang til dine sparepenger til enhver tid. 

Som BASIS – kunde vil du få din egen personlige rådgiver, som vil følge deg opp med en statusrapport etter eget ønske men minimum 1-2 ganger pr. år. Du vil også få tilgang til nettbaserte tjenester som gir deg anledning til å følge dine investeringer med daglige oppdaterte kurser.

Nedenfor ser du en oversikt over hvilke alternativ du har tilgang til som BASIS – kunde hos Finans Partner. I tillegg sjekker vi markedet og finner gode alternativ for deg som skal ha dine sparepenger stående på konto i kortere eller lengre periode.

For deg som skal spare langsiktig og ønsker å utnytte svingninger i markedet til å oppnå høy avkastning, kan vi i Finans Partner tilby rådgivning for optimal tilpasning av sparing i aksjefond.

For deg som ønsker å spare i både aksje- og rentemarkedet og som ønsker moderat til høy risiko.

For deg som ønsker å spare på mellomlang sikt og med moderat risiko.

For deg som ønsker å oppnå meravkastning utover risikofri rente, men som ikke ønsker å ta nevneverdig risiko.

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK